PATONG-SAO.GO.TH
แหล่งท่องเที่ยว
ขอเชิญเที่ยวงานวันผลไม้ตำบลพะตง ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 -7 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณสำนักสงฆ์อุดมสุข หมู่ที่2 บ้านคลองตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
กระดานสนทนาใน อบต.