ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 65,137 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
28 มิ.ย. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คูเต่า ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายซอยกลางบ้าน - บ้านโล๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
29 มิ.ย. 60
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลำไพล กิจกรรมรณรงค์ "สวมหมวกกันน็อก"
29 มิ.ย. 60
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลำไพล แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "สวมหมวกนิรภัย 100%"
29 มิ.ย. 60
15
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลำไพล แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "ไฟป่าและการสร้าง แนวกันไฟ"
29 มิ.ย. 60
12
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลำไพล แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง"
29 มิ.ย. 60
11
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระโนด ประชาสัมพันธ์การได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
29 มิ.ย. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวี ราคากลาง โครงการซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีการศึกษา1/2560
29 มิ.ย. 60
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังใหญ่ สิทธิของผู้พิการ
29 มิ.ย. 60
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ร่วมส่งทัพนักกีฬา ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
29 มิ.ย. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง ประกาศเทศบาลเมืองควนลัง เรื่อง การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ
29 มิ.ย. 60
11
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวีนอก โครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560
29 มิ.ย. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองกวาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวางอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เรื่อง แจ้งราคากลางตามคู่มือแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายช้างให้-กันออก บ้านช้างให้ โดยวิธีตกลงราคา
29 มิ.ย. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูขุด ประกาศองค์ารบริหารส่วนตำบลคูขุด เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัดดอนคันตก - ดอนคันออก หมู่ที่ 7 ตำบลคูขุด
29 มิ.ย. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง กำหนดวันตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโคกโดน-ดินที่สี่ หมู่ที่ 1 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
29 มิ.ย. 60
5

»ข้อมูลทั้งหมด 65,137 รายการ