ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 49,082 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทำนบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ เรื่องตรวจงานจ้าง ขุดสระสาธารณะ หมู่ที่ 5 ทำนบ
29 เม.ย. 59
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งพอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ เรื่อง สรูปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
29 เม.ย. 59
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งพอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ เรื่อง สรูปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
29 เม.ย. 59
23
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งพอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ เรื่อง สรูปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
29 เม.ย. 59
30
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองกวาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เรื่อง แจ้งราคากลางตามคู่มือแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเก่า โดยวิธีพิเศษ
29 เม.ย. 59
18
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จะโหนง ประกาศรายชื่อนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
29 เม.ย. 59
19
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร งานสมโภชเจ้าพ่อคอหงส์ ครั้งที่ ๒
29 เม.ย. 59
17
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองเอกสารสอบราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง
29 เม.ย. 59
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมท่อเมนจ่ายน้ำ ม.1
29 เม.ย. 59
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คูเต่า ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศาลาปลายเล่ย์่(ช่วงที่ 3) หมู่ 10 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
29 เม.ย. 59
19
  ข่าวจาก facebook ทต.กำแพงเพชร * * เมื่อเวลา 13.30 น.ของวันที่ 27 เม.ย.2559 ณ อาคารหอประชุมเทศบาลฯ นายประเสริฐ แซ่แต้ นายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกำแพงเพชร คณะกรรมการธนาคารขยะสาขาชุมชนที่5 ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองจิก จ.ปัตตานี จำนวน 40 คน ในเรื่องของ
28 เม.ย. 59
53
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
28 เม.ย. 59
107
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
28 เม.ย. 59
94
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร สอบราคาซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด
28 เม.ย. 59
99
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน พร้อมถังน้ำใส หมู่ที่ 3 งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)
28 เม.ย. 59
105

»ข้อมูลทั้งหมด 49,082 รายการ