ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 55,292 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ กำหนดวันตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยลุงเขียน (บ้านคลองเปล)
28 ก.ค. 59
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ข้อมูลข่าวสารน่ารู้ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เสนอเรื่อง "มาตราฐานส้วมสาธารณะ"
28 ก.ค. 59
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3
28 ก.ค. 59
11
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เปียน โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2559
28 ก.ค. 59
13
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองแดน เชิญชวนผู้มีสิทธิทุกท่าน เตรียมพร้อมก่อนไปออกเสียงประชามติ
28 ก.ค. 59
16
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านเขามีเกียรติ
28 ก.ค. 59
14
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายราษฎร์พัฒนา
28 ก.ค. 59
16
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะวง กำหนดวันและเวลาจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุรัฐบาล ผู้พิการรัฐบาล ประจำเดือนสิงหาคม 2559
28 ก.ค. 59
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559
28 ก.ค. 59
25
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา เทศบาลเมืองสิงหนคร ขอเรียนเชิญร่วมเป็นทีมสำรวจเส้นทางสายท่องเที่ยวเมือง “สิงหนครเก่า” Singora Bike Tour 2016
28 ก.ค. 59
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองแดน ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงขอบเหมือง นานายพร้อม - เขตแดนสงวน หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
28 ก.ค. 59
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมพล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.สายประชาร่วมใจ 2 (บ้านป้าเหิม) หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล
28 ก.ค. 59
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ เปิดเผนราคากลางจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รายการรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-3383 สข
28 ก.ค. 59
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมพล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายขอบคลองส่งน้ำ (หนำนายเถี้ยน-สายต้นเนียน) หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล
28 ก.ค. 59
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร เปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวนราคากลาง
28 ก.ค. 59
11

»ข้อมูลทั้งหมด 55,292 รายการ