ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 77,558 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เม.ย. 61
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการฝึกอบรมทำเครื่องหนัง จำนวน 20 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 61
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เม.ย. 61
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะและกวาดขยะเป็นรายบุคคล จำนวน 198 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 61
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะตง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๒ สงขลา รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ รวม ๑๒ สาขา
25 เม.ย. 61
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา 25 เมษายน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
25 เม.ย. 61
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บาโหย เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ประจำปี พ.ศ. 2561
25 เม.ย. 61
4
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 2
24 เม.ย. 61
6
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ 24 เมษายน 2561 วันเทศบาล
24 เม.ย. 61
5
  ข่าวจากระบบ e-GP ทม.ปาดังเบซาร์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เม.ย. 61
10
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่และเครื่องเสียง กิจกรรมงานประเพณีสรงน้ำหลวงพ่อยอด วัดช้างคลอด
24 เม.ย. 61
12
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการแสดงมโนราห์ กิจกรรมงานประเพณีสรงน้ำหลวงพ่อยอด วัดช้างคลอด
24 เม.ย. 61
11
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่และเครื่องเสียง กิจกรรมจัดงานประเพณีทำบุญเดือนห้าห่มผ้าพระนอน
24 เม.ย. 61
10
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่และเครื่องเสียง กิจกรรมจัดงานวันกตัญญู ประจำปี 2561
24 เม.ย. 61
8
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา
24 เม.ย. 61
4

»ข้อมูลทั้งหมด 77,558 รายการ