ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 61,466 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาสีทอง ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลนาสีทอง
28 ก.พ. 60
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาสีทอง ประกาศเทศบาลตำบลนาสีทอง เรื่อง นโยบาลคุณธรรมและความโปร่งใส
28 ก.พ. 60
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายชายควน-ทุ่งไม้ด้วน หมู่ที่ 4 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
28 ก.พ. 60
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ควนโส ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนโส เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
28 ก.พ. 60
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายบ้านบาโรย-สี่แยกพัฒนา หมู่ที่ 11ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
28 ก.พ. 60
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขามีเกียรติ ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายท่าโต้ ซอย 3 พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
28 ก.พ. 60
12
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
28 ก.พ. 60
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองแดน ราคากลาง - โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ หมู่ที่ 2
28 ก.พ. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองแดน ราคากลาง - โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้า หมู่ที่ 2
28 ก.พ. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผค 6640 สงขลา
28 ก.พ. 60
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขุนตัดหวาย ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวาย
28 ก.พ. 60
12
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขุนตัดหวาย ประชาสัมพันธ์นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
28 ก.พ. 60
18
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กระแสสินธุ์ ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล
28 ก.พ. 60
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกลุ่มสตรีตำบลท่าม่วง
28 ก.พ. 60
17
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รำแดง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลรำแดง หมู่ที่ 1 - 7 ตำบลรำแดง
28 ก.พ. 60
16

»ข้อมูลทั้งหมด 61,466 รายการ