ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 35,470 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สทิงพระ วันเทศบาล ประจำปี 2558 เทศบาลตำบลสทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
27 เม.ย. 58
160
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา กำหนดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกพนักงานจ้างตามโครงการจัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษา ประจำปีงบประมา
27 เม.ย. 58
173
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง รับสมัครผู้กำลังศึกษาเข้าร่วมโครงการ"เยาวชนคนขยัน สานฝันคนสู้งาน"
27 เม.ย. 58
181
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประกอบ ประกาศอนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
27 เม.ย. 58
203
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คูขุด ประกาศ เรื่อง การเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2558
27 เม.ย. 58
204
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประกอบ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
27 เม.ย. 58
195
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง รายงานผลทดสอบน้ำประปาควนเนียง ประจำปี 2557
27 เม.ย. 58
193
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนามชัย งบประจำเดือนมีนาคม 2558
27 เม.ย. 58
214
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะท้อน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างภายในเขตรับผิดชอบอบต.สะท้อน
27 เม.ย. 58
242
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ขุนตัดหวาย รับโอน (ย้าย) จพง.จัดเก็บรายได้
27 เม.ย. 58
249
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ควนรู ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู จำนวน 132 รา
27 เม.ย. 58
273
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
27 เม.ย. 58
321
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.ชะแล้ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)
27 เม.ย. 58
335
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหลา ประกาศเรื่องการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ปี 58 ครั้งที่ 1
27 เม.ย. 58
325
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อดาน เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
27 เม.ย. 58
324

»ข้อมูลทั้งหมด 35,470 รายการ