ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 57,079 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ขอเชิญชวนประชาชนประดับธงชาติและธงประจาพระองค์ ณ อาคารบ้านเรือนโดยพร้อมเพรียงกัน
25 ก.ย. 59
246
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร กองทุนพัฒนาสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสิงหนคร
25 ก.ย. 59
277
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร "วันมหิดล"
24 ก.ย. 59
306
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 4
23 ก.ย. 59
287
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปลักหนู ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ป่าช้าบ้านเลียบ (ม.5)
23 ก.ย. 59
325
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยอาคารเอนกประสงค์ ซอย 1 หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
23 ก.ย. 59
350
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รำแดง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าป่าช้าห้วยแง่ง หมู่ที่ 1
23 ก.ย. 59
342
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้และวัสดุทางการศึกษา
23 ก.ย. 59
329
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู
23 ก.ย. 59
319
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู
23 ก.ย. 59
272
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวีนอก ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผู้ใหญ่บ้านเก่า บ้านซองใต้ ตำบลนาทวีฯ
23 ก.ย. 59
262
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านใหม่ ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดเหมืองใหม่สายคลองบ้านใหม่-วัดจาก หมู่ที่ 2-3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
23 ก.ย. 59
276
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระวะ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
23 ก.ย. 59
230
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านหาร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
23 ก.ย. 59
242
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร ปลดเกษียณอายุราชการ นายสมศักดิ์ หัทยานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองสิงหนคร
23 ก.ย. 59
239

»ข้อมูลทั้งหมด 57,079 รายการ