ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 73,142 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ่อตรุ ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้าง
20 ม.ค. 61
236
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ ขณะนี้ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้จัดทำการเผยแพร่ข่าวสาร การแจ้งเตือนภัยต่างๆ แทนการส่ง SMSแบบเดิม และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลนครหาดใหญ่ในรูปแบบใหม่ให้ประชาชนทั่วไปทราบ ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น Line@ บนโทรศัพท์มือถือ Smart Phone
19 ม.ค. 61
220
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญชวนผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองในทรัพย์สิน คือโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน ป้าย ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายในกำหนดเวลา ดังนี้
19 ม.ค. 61
211
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดโครงการ กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ประจำปี 2561 ในทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2ของเดือน
19 ม.ค. 61
216
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้พยาบาล พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 10 คัน
19 ม.ค. 61
270
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ ประกาศเทศบาลตำบลคลองแงะ เรื่อง ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะกรรมการชุมชน เดินทางไปฝึกอบรม ประจำปี 2561
19 ม.ค. 61
263
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดวางระบบอินเตอร์เน็ตและกล้องวงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
19 ม.ค. 61
212
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์การดำเนินงานนโยบาย อบจ.สงขลาทางหนังสือพิมพ์สมิหลาไทมส์
19 ม.ค. 61
207
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.โคกม่วง "โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก"
19 ม.ค. 61
207
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวคูลเลอร์น้ำเย็น
19 ม.ค. 61
172
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดขนุน ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (เพิ่มเตืม)
19 ม.ค. 61
138
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอกใหม่ 215-70/15 MX จำนวน 4 เส้น (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 61
134
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทบ.206 ทะเบียน 82-1825 จำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 61
127
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 61
118
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กท-7334 สงขลา จำนวน 4 รายการ (งานเทศกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 61
117

»ข้อมูลทั้งหมด 73,142 รายการ